นํ้ามูลเพิ่มสูงขึ้นชาวบ้านเร่งเปิดทางนํ้าไหล

242
แชร์ข่าวนี้

ผู้สื่อข่าวได้รายงาน ปริมาณน้ำลำมูลในพื้นที่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ยังอยู่ในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากยังคงมีมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่อำเภอจักราช ไหลสมทบกับกลุ่มน้ำลำเชียงไกรในพื้นที่ อำเภอโนนไทย และ อำเภอโนนสูง ไหลลงสู่ลำสะแทด และลำน้ำมูลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลำมูลมีปริมาณน้ำสะสมเพิ่มมากขึ้น

โดยทางเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์(เขื่อนพิมาย) อำเภอพิมาย พบว่า เจ้าหน้าที่ยังคงเปิดประตูระบาย ปากคลองสายใหญ่ จำนวน 6 บานทางด้านทิศตะวันออก เพื่อระบายน้ำเหนือเขื่อนพิมาย ออกลงสู่ลำน้ำมูล และเปิดประตูระบายน้ำ 2 บาน ทางด้านทิศใต้ ระบายน้ำลงสู่คลองส่งน้ำชลประทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมรับมือพายุฝนที่อาจจะตกลงมาในช่วงนี้

โดยชาวบ้าน ในตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย ได้เร่งช่วยกันกำจัดวัชพืช ผักตบชวา ที่กีดขวางทางน้ำออก บริเวณลำน้ำมูล เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ในที่ราบลุ่มต่ำติดลำน้ำมูล โดยเฉพาะปริมาณน้ำ ลำน้ำจักราช บริเวณสนามแข่งเรือยาวพิมาย พบว่า ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นมากเกือบที่จะล้นตลิ่ง หากเปรียบเทียบกับฤดูน้ำหลากในช่วงปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอพิมาย ยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะยังมีมวลน้ำเหนือไหลเข้ามาสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้