ศาลเจ้าบัวใหญ่ แจกทานทิ้งกระจาดช่วยผู้ยากไร้

249
แชร์ข่าวนี้

ที่ศาลเจ้าอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ทางคณะกรรมการกู้ภัยบัวใหญ่ ตัวแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมจัดงานแจกทานทิ้งกระจาด บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค รวมทั้งบริจาคทรัพย์สมทบทุนในการจัดซื้อชุดข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ซึ่งกิจกรรมแจกทานทิ้งกระจาดถือเป็นประเพณีอันดีงามของคนไทยเชื้อสายจีนและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับรวมทั้งเสริมส่งให้ ดวงวิญญาณไร้ญาติทั้งหลายไปสู่สุคติ อีกทั้งยังถือเป็นการให้ทานแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ช่วยลดภาระค่าครองชีพ สามารถอยู่รอดในสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา

โดยทางกู้ภัยบัวใหญ่ยังได้ประกอบพิธีเชิญดวงวิณญาณผู้เสียชีวิต ที่เกิดจากอุบัติเหตุ เพื่อใหญ่ผู้เสียชีวิตได้กลับไปเกิดในพบภูมิที่ดี ซึ่งเป็นประเพณีความเชื่อของทางคนไทยเชื้อสายจีนและทางมูลนิธิฯกู้ภัยบัวใหญ่ ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี.

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews

 


แชร์ข่าวนี้