ฝนหนักน้ำท่วมขังปราสาทหินพิมาย-จนท.เร่งสูบน้ำออก

165
แชร์ข่าวนี้

พื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานที่ราชการ บ้านเรือนประชาชน รวมถึงโบราณสถานสำคัญของชาติ อย่างเช่น อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (ปราสาทหินพิมาย) ที่อยู่ในกลางเมืองพิมาย เกิดน้ำท่วมขังหลายจุด โดยน้ำฝนที่ตกสะสม ได้เอ่อเข้าท่วมขังบริเวณโดยรอบปราสาทระดับน้ำสูง 20-30 เซนติเมตร นายสมเดช ลีลามโนธรรม หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ต้องเร่งให้เจ้าหน้าที่ฯ เข้าตรวจสอบภายในบริเวณอุทยานฯ เพื่อสำรวจสภาพความมั่นคงและหาแนวทางป้องกันไม่ให้อุทยานประวัติศาสตร์ฯ ได้รับความเสียหาย

 

โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่และพนักงาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 7 เครื่องไว้ตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณปราสาท และจุดที่มีน้ำท่วมขัง เพื่อไม่ให้น้ำเซาะฐานรากจนส่งผลกระทบกับตัวปรางค์ประธานปราสาท แต่ยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมได้ตามปกติ และให้เจ้าหน้าที่ฯ ติดตามเฝ้าดูแลตรวจสถานการณ์ไม่ให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันแหล่งโบราณสถานสำคัญไม่ให้พังเสียหาย

สำหรับอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย หรือปราสาทหินพิมาย เป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทรงขอมโบราณแบบบาปวน บนพื้นที่ 115 ไร่ ตั้งอยู่ในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นศูนย์กลางและเป็นปากประตูสำคัญจากลุ่มแม่น้ำมูล ไปสู่เมืองพะนครของอาณาจักรกัมพูชา และบ้านเมืองในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นปราสาทหินในสมัยอาณาจักรขอมที่ใหญ่โตและงดงาม สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ราวพุทธศตวรรษที่ 16 สร้างขึ้นตามความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์และโลกมนุษย์ใช้เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ และเปลี่ยนเป็นพุทธศาสนานิกายมหายานในเวลาต่อมา

ภายในบริเวณอุทยานประวัติศาตร์ฯ จะมีพลับพลา สะพานนาคราชซุ้มประตูและกำแพงแก้ว ชาลาทางเดิน ซุ้มประตูและระเบียงคด มีปราสาทประธานจะอยู่ใจกลาง แลละยังมีปรางค์หินแดง หอพราหมณ์ ปรางค์พรหมทัต และบรรณาลัยในปี 2507 กรมศิลปากรได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลฝรั่งเศส สนับสนุนการบูรณะปราสาทหินพิมายจนแล้วเสร็จในปี 2511 ปัจจุบันเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง ของจังหวัด

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้