ชาวพัทลุงแต่งเหลืองตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูปถวายร.9

141
แชร์ข่าวนี้

ที่บริเวณอาคารโดมโรงเรียนพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยภรรยา นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยข้าราชการ
และประชาชน ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร โดยในช่วงเช้าจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ส่วนในช่วงเย็นเวลา 17.30 น. จัดพิธีงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ.หอประชุมจังหวัดพัทลุง

ทั้งนี้ก่อนมีพิธีทำบุญตักบาตร ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีสดับปกรณ์ถวายพระราชกุศล โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป จากนั้นพระเทพวิริยาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 ได้นำพระสงฆ์
89 รูป ออกรับบิณฑบาตจากหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน ซึ่งพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดโทนสีเหลืองร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น

ขณะเดียวกันในช่วงสายของวันนี้ ทางจังหวัดพัทลุงร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีจิตอาสาจำนวนมากเข้าพัฒนาคลองและริมคลองในบริเวณวัดหน้าถ้ำเขาพังอิฐ หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหา
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้นในช่วงหน้าฤดูฝนที่จะถึงนี้ และเพื่อความสวยงามของสถานที่ดังกล่าว

ชาวนราธิวาสพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลด้วยความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ที่บริเวณลานโรงเรียนนราสิกขาลัย ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระโสภณคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์จำนวน 89 รูปมารับบิณฑบาตร

โดยประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต โดยประชาชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตรต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลือง ทั้งนี้เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เจ้าหน้าที่อารธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลจบ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประธานพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายเครื่องไทยธรรม ประธานทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ กราบลาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นนำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายพระราชกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกันอย่างเนืองแน่น

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้