เพชรบูรณ์พบรอยเท้าสัตว์ดึกดำบรรพ์

245
แชร์ข่าวนี้

นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ รอยตีนของสัตว์มีกระดูกสันหลัง จำนวน 3 รอย ยุคไทรแอสซิกตอนปลาย อายุประมาณราว 210 ล้านปี บนหินในลำห้วยตาดฟ้า ใกล้หมู่บ้านดงสะคร่าน เขตรอยต่ออ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ และอ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โดยศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จ.ขอนแก่นและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้เข้าพื้นที่ เพื่อทำการสำรวจและตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ล่าสุดได้มีรายงานแจ้งผลการตรวจสอบในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายวิศัลย์กล่าววว่า โดยซากดึกดำบรรพ์ รอยตีนของสัตว์มีกระดูกสันหลัง จํานวน 3 รอยดังกล่าว ลักษณะรอยตีนเป็นการเคลื่อนที่ด้วยตีนหลังสองตีน ไม่พบรอยตีนหน้า มีจํานวนนิ้ว 4 นิ้ว ขนาดความยาวจากนิ้วที่สอง ถึงอุ้งตีน ประมาณ 15 เซนติเมตร ลักษณะนิ้วทู่ ไม่แหลม ไม่แสดงลักษณะรอยเล็บ มีตะกอนทรายแทรกตามรอยซากดึกดําบรรพ์ ยังไม่สามารถจําแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตได้ และรอยตีนทั้ง 3 รอย ที่พบอยู่ในลําห้วยตาดฟ้านั้นอยู่บนชั้นหินโคลนสีเทาดํา แสดงชั้น planar bedded ชั้นหนาประมาณ 10 ซม. อยู่ในหมู่หินตาดฟ้า (Tad Fa member) ของหมวดหินห้วยหินลาด ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงยุคไทรแอสซิกตอนปลาย (Carnian-Norian) (Chonglakmani and Sattayarak, 1978) คาดว่ามีอายุประมาราว 210 ล้านปี

ผู้ทรงคุณวุฒิ อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้จากรายงานของทีมสำรวจชี้ว่า สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่มีความน่าสนใจสูง เนื่องจากเป็นซากดึกดําบรรพ์ร่องรอยที่มีความสมบูรณ์ มีอายุในยุคไทรแอสซิกตอนปลาย ซึ่งจากข้อมูลที่เคยมีการ ศึกษาวิจัย อาจเป็นรอยทางเดินของไดโนเสาร์กลุ่มโปรซอโรพอด และอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวที่ มีชื่อเสียง เช่น น้ำตกตาดใหญ่ ทั้งนี้ควรได้รับการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้