หนุนคุมเข้มสินทรัพย์ดิจิทัลปิดช่องโหว่ทำผิด

215
แชร์ข่าวนี้

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมาธิการ การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา กล่าวว่า จาก พิจารณาเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีการควบคุมกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) โดยเฉพาะกรณีการโอนเงินออกนอกประเทศ ได้ยเชิญ นายสรร พัวจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับตลาด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เข้าร่วมชี้แจง นับว่า สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ประกอบด้วย คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และ โทเคนดิจิทัล (Digital Token)

โดยสามารถแบ่งย่อยได้เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) กำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ และโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ภาครัฐ จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยการ ตราพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพื่อกำกับดูแลตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และ การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Unfair Trading Practices) เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลมีจุดเด่น คือ ความเป็นนิรนาม (Anonymity) สามารถปกปิดตัวตนของผู้ใช้และมีความสะดวกในการทำธุรกรรมเมื่อเทียบกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น จึงมีความสุ่มเสี่ยง อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือใช้ในการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี

คณะกรรมาธิการฯ ไอซีที จึงมีข้อสังเกต ในการ ควบคุมกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมาย ป.ป.ง. ต้องดำเนินการ ทั้งการรู้จักลูกค้า การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรม ยังขาดความสมบูรณ์ในการป้องกันการหลอกลวงของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแบบครบวงจร เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เพราะยังมีช่องโหว่ให้อาชญากรใช้เป็นช่องทางกระทำความผิด

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้