ปภ.รายงานยังมีน้ำท่วมในพื้นที่ 4 จังหวัด

130
แชร์ข่าวนี้

ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม รวม 12 อำเภอ 83 ตำบล 452 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,550 ครัวเรือน ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งระบายน้ำท่วมขัง ส่วนพื้นที่คลี่คลายแล้วให้เร่งฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้