นายกฯ ลั่นไม่ต้องการทำอะไรเพื่อการเมือง

113
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สร้างความภาคภูมิใจให้กับหน่วยงาน ขอขอบคุณกรมบัญชีการซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการผลักดันให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติภารกิจไปในแนวทางเดียวกัน

เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติตลอดจนการกำกับดูแลการบริหารจัดการ กำกับดูแลด้านการเงินการคลังของภาครัฐในภาพรวม ให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนตลอดมา

เชื่อมั่นว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงคุณค่า สร้างฝันและกำลังใจให้กับคนทำงานได้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และความถูกต้องตามกฎระเบียบกติกาอย่างเคร่งครัดในฐานะนายกรัฐมนตรี ผู้นำฝ่ายบริหาร ยังมุ่งหวังให้การบริหารการเงินการคลังของภาครัฐเป็นไปอย่างบูรณาการกัน โปร่งใสตรวจสอบได้ลดความผิดพลาดลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนของไทย ภาคธุรกิจและประชาชนตลอดกาลเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาโลก

นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ก่อนที่จะจบตนขอพูดเรื่องส่วนตัวสักนิด วันนี้และเมื่อวานเป็นคนละบรรยากาศ ลงไปเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ไปพบปะกับประชาชนเกษตรกรชาวไร่ชาวนา และท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน มีการพูดคุยถึงการปรับโครงสร้างการทำการเกษตรให้ดีขึ้น ให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นจึงจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนที่เป็นห่วงโซ่สนับสนุน ตั้งแต่การผลิต จำหน่าย

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอให้ทุกคนรักษาความดีเอาไว้ ไม่มีใครรู้เท่ากับเราจะรู้ตัวเราเองว่าเราจะทำงานดีหรือไม่ดีอย่างไร สิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทุกคนโดยรวม และสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ ให้ทุกคนมั่นใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เขาให้ความเชื่อมั่น

กระทรวงการคลังถือเป็นแกนกลางที่จะบริหารตรวจสอบงบประมาณต่างๆให้ใช้ งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าโปร่งใสสุจริต เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ขณะที่สถานะการเงินการคลังเราได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ ระดับ 3 b+ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพมีการบริหารจัดการการเงินการคลังที่แข็งแกร่ง มีเสถียรภาพ และรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ดีกว่าในหลายประเทศ

ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมกับกระทรวงการคลังและรัฐบาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกอย่างจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ นั่นคือหน้าที่ของพวกเรา หน้าที่ของผม และส่วนราชการทุกภาคส่วน ไม่ต้องการทำอะไรเพื่อการเมือง ต้องการทำเพื่อประเทศของเรา ประชาชนของเรา ถ้าไม่ทำวันนี้จะทำเมื่อไหร่ ต้องทำให้ดีขึ้นทุกวัน มีการเลือกตั้งอะไรต่างๆก็ไม่อยากจะทิ้งภาระต่างๆไว้ให้ใคร ไม่อยากให้ทุกอย่างกลับมาสู่ที่เดิม หวังว่าวันพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ อาทิตย์หน้าต้องดีกว่าอาทิตย์นี้

โดยในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีระบุว่า เหนื่อยเหมือนกันนะที่พูดเพราะคิดแล้วต้องพูด เพราะอยากให้รู้ว่านายกฯคิดอะไรอยู่ อยากให้ทุกคนพยายามคิดดูซิไม่ใช่ว่าผมเก่งกว่าท่าน ท่านเก่งกว่าผมอยู่แล้ว เมื่อวานไปอยู่กลางทุ่งนาวันนี้มาอยู่กับพวกท่านเดี๋ยวบ่ายไปอุตสาหกรรมไปมอบรางวัล ช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีเป็นช่วงเวลาแห่งการมอบรางวัลถือเป็นผลงานประจำปีของท่าน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้