ออมสินจัดกิจกรรมวันเด็กคึกคัก

111
แชร์ข่าวนี้

บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน คึกคักเป็นอย่างมาก บรรดาผู้ปกครองต่างนำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ และที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือการฝากเงินและรับกระปุกออมสิน”ตุ๊กตาล้มลุก”ลวดลายของศิลปินเด็กออทิสติกจากมูลนิธิออทิสติกไทย

มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เด็กพิเศษได้แสดงออกถึงศักยภาพและความชำนาญในการใช้ศิลปะบำบัด ที่สามารถนำมาต่อยอดสร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมในสังคมได้เช่นเดียวกับเด็กและเยาวชนทั่วไป แนวคิดความร่วมมือในครั้งนี้จึงสอดคล้องตามจุดยืนของธนาคารที่มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

กระปุกออมสิน “ตุ๊กตาล้มลุก” เป็นการนำผลงานวาดภาพของศิลปินเด็กออทิสติกมาออกแบบและพิมพ์ลวดลายลงบนกระปุกออมสิน 3 แบบ 3 ลวดลาย สื่อความหมายถึงพลังในการดำเนินชีวิตที่คนเราเมื่อล้มได้ ก็ยังสามารถลุกขึ้นต่อสู้ต่อไปได้ทุกครั้ง โดยมุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้กับวิกฤติ และเป็นพลังใจแก่ผู้ออมที่แม้บางครั้งอาจพบกับอุปสรรค แต่ยังสามารถกลับมาออมต่อได้ใหม่ทุกครั้ง เพื่อบรรลุเป้าหมายการออมที่ตั้งใจไว้

 

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้