คลังเผยเศรษฐกิจธ.ค. 65 มีแรงส่งดี

78
แชร์ข่าวนี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนธันวาคม 2565 ว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศและผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าชะลอลงตามทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า โดยมีเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า

โดยการบริโภคในหมวดสินค้าคงทน สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่ง และปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ในเดือนธันวาคม 2565 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -22.6 และ -0.2 ตามลำดับ ขณะที่การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ ในเดือนธันวาคม 2565 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ -9.8 อย่างไรก็ดี ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในเดือนธันวาคม 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 49.7 จากระดับ 47.9 ในเดือนก่อนหน้า

ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 และสูงสุดในรอบ 25 เดือน โดยเป็นผลมาจากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังจากการท่องเที่ยวฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้รายได้เกษตรกรที่แท้จริง ในเดือนธันวาคม 2565 ยังเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 7.3

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการนำเข้าสินค้าทุน ในเดือนธันวาคม 2565 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -10.8 ขณะที่ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ในเดือนธันวาคม 2565 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -1.7

สำหรับการลงทุนในหมวดการก่อสร้าง สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศ ในเดือนธันวาคม 2565 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -4.4 แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 2.4 ขณะที่ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 22.5

มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมูลค่าการส่งออกสินค้ารวมในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนธันวาคม 2565 อยู่ที่ 21,718.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -14.6 และหากพิจารณาเฉพาะมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมน้ำมันและสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง ทองคำ และยุทธปัจจัย พบว่า ลดลงร้อยละ -12.5 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยฐานสูงในช่วงเดียวกันปีก่อน ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ส่งผลให้สินค้าส่งออกของไทยลดลง

เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทาน ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยภาคการเกษตร สะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนธันวาคม 2565 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 5.6 ตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสำคัญ อาทิ มันสำปะหลัง ผลผลิตในหมวดปศุสัตว์ และผลผลิตในหมวดไม้ผล สัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 อยู่ที่ร้อยละ 60.47 ต่อ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้