ส.ว.หารือปัญหาตำรวจเรียกรับผลประโยชน์

108
แชร์ข่าวนี้

การประชุมวุฒิสภา วันนี้ (31 ม.ค.66) มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบเป็นการเปิดให้สมาชิก
วุฒิสภานำปัญหาต่าง ๆ เข้าปรึกษาหารือ เช่น นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ สมาชิกวุฒิสภา ได้หารือกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเห็นว่าเรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว

โดยเฉพาะขณะนี้ประเทศไทยกำลังเร่งส่งเสริมเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เห็นว่าการที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำระบบธรรมาภิบาลมาบังคับใช้แก้ปัญหาเป็นสิ่งที่ดีและสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ จึงเสนอไปยังนายกรัฐมนตรีให้เน้นย้ำหัวหน้าส่วนราชการให้ปฏิบัติตามระบบธรรมาภิบาลอย่าง เคร่งครัดเพื่อสร้างความโปร่งใสสร้างภาพลักษณ์ของประเทศดีขึ้นและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ส่วนนายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา หารือการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา การจำหน่ายกล่องสุ่ม การขายสลากเกินจำนวน และมีการจัดฉากผู้ถูกสลากที่หลอกลวงประชาชน ซึ่งจากการตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายหลายฉบับ จึงขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึง 9 หน่วยงาน เช่น ตำรวจ , ป.ป.ง. และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมเร่งบูรณาการการทำงานให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และขอให้ประชาชนที่ซื้อสลากเกินราคานำหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีต่อไป โดยมีรางวัลนำจับคดีละ 1,000 บาทด้วย

ด้านนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา ขอรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบจากบางระกำโมเดล จังหวัดพิษณุโลก ได้หารือโดยขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขเยียวยาผลกระทบจากโครงการบางระกำโมเดล จังหวัดพิษณุโลก อย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากมีพื้นที่กว่า 260,000 ไร่ ถูกนำไปใช้กักเก็บน้ำเป็นเวลา 3 – 4 เดือน

ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่สามารถทำนาหรือประกอบอาชีพเกษตรกร ได้ยาวนานถึง 1 ฤดูกาล โดยเห็นว่าการแก้ปัญหาจะต้องบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ภาครัฐต้องสนับสนุนการจัดเก็บน้ำในด้านสาธารณูปโภค และสนับสนุนอาชีพเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขณะที่นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ขอเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งขับเคลื่อนกฎหมายส่งเสริมความเสมอภาค เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้ ยังคงอยู่ในกระทรวงยุติธรรม ซึ่งกฎหมายฉบับของประชาชนได้นำเสนอมาที่รัฐสภาแล้ว และได้ยื่นต่อคณะกรรมาธิการหลายคณะแต่ยังไม่ได้บรรจุเข้าสู่การพิจารณาแต่อย่างใด ทั้งนี้เชื่อว่าหากกฎหมายฉบับนี้ได้รับการพิจารณาจะช่วยลดความขัดแย้งและลดการใช้สองมาตรฐานได้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้