นายกฯ ยินดี เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ประสบความสำเร็จ

116
แชร์ข่าวนี้

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีต่อกระแสตอบรับจากโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” ซึ่งประสบความสำเร็จต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมประชาชนให้ใช้จ่ายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยภาพรวมการท่องเที่ยวภายในประเทศอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่อง

จากข้อมูลกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า อัตราการเข้าพักในปี66 เมื่อเทียบกับปี65 มีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง เพิ่มขึ้น 18.5% ภาคตะวันออก เพิ่มขึ้น 33.51% ภาคใต้ เพิ่มขึ้น 47.71% ภาคเหนือ เพิ่มขึ้น 21.53% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มขึ้น 18.75% สร้างรายได้กว่า 70,328.93 ล้านบาท ซึ่งเชื่อมั่นว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวได้ต่อเนื่องในปีนี้

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีรับทราบและได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีข้อท้วงติงทั้งจากประชาชน ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ โดยเบื้องต้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิระหว่างวันที่ 10 มี.ค.-30 เม.ย.66 เป็นการจูงใจนักท่องเที่ยวกลุ่มกำลังซื้อสูง และมักเดินทางออกต่างประเทศในช่วง Hi-season ให้หันมาท่องเที่ยวภายในประเทศ

ซึ่งการพิจารณาต่ออายุมาตรการ จะประเมินจากสถานการณ์และความจำเป็นต่อไป ส่วนประเด็นราคาห้องพักแพง ททท. ได้แจ้งผู้ประกอบการให้แจ้งราคาห้องพักสูงสุดและต่ำสุดก่อนเข้าร่วมโครงการฯ แต่เนื่องจากการดำเนินโครงการฯ อยู่ในช่วงฤดูท่องเที่ยว ส่งผลให้ราคาห้องพักปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาด อย่างไรก็ตามได้กำชับให้ผู้ประกอบการแจ้งราคาและเงื่อนไขราคาเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจก่อนจองสิทธิ

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีชื่นชมผลตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความสำเร็จในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลเพื่อประชาชน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้