“นิพนธ์” หนุน เพิ่มค่าตอบแทนอปท.-กำนัน-ผญบ.

154
แชร์ข่าวนี้

นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการปกครองท้องที่ ในช่วงที่ผ่านมาหลังสถานการณ์โควิดผ่านพ้นไปว่า การทำงานทั้ง 2 ส่วน คือ ท้องถิ่นและท้องที่นั้น ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด ทั้ง 2 ส่วนก็มีส่วนสำคัญในการดูแลป้องกันความปลอดภัยในชีวิตให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และยังมีปัญหาอื่นๆที่จะต้องดูแลแก้ไข เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม และความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชนอีกหลายอย่าง ซึ่งรัฐบาลรวมถึงประชาชนต่างต้องพึ่งพิง การทำงานภายใต้ความรับผิดชอบของทั้งอบต. เทศบาล อบจ. รวมไปถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรฯ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มาตลอด ซึ่งช่วยให้วิกฤตการณ์ต่างๆ ในประเทศได้คลี่คลาย ผ่านพ้นไปในทางที่ดี

ขณะเดียวกัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ทั้งพื้นที่เมืองใหญ่ และพิ้นที่ห่างไกลยังคงมีอยู่ตลอด อย่างช่วงนี้ก็เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่จากค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่สูงขึ้น หมอกควันไฟป่าในภาคเหนือ และ ภัยแล้งที่กำลังจะเกิดทั่วทุกภาค ซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องให้กลไกเหล่านี้ได้มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา ซึ่งการทำงานจะเกิดผลดีได้นอกจากปัจจัยอื่นที่จำเป็นแล้ว ก็ต้องดูแลกลไกเหล่านี้ให้ทำงานได้ต่อไปได้อย่างมีคุณภาพและมีกำลังใจ โดยรัฐบาลควรพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่หน่วยงานท้องถิ่น และ เครือข่ายท้องที่ ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบที่มากขึ้น และถือเป็นหน่วยที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้