ประกันสังคม ม.39 จ่ายเงินสมทบ ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ป้องกันการสิ้นสภาพ

6921
แชร์ข่าวนี้

ประกันสังคม ม.39 จ่ายเงินสมทบ ด้วยวิธีหักบัญชีธนาคาร นำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน เพื่อรักษาสิทธิ

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกในการชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 ซึ่งมีกำหนดชำระเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน อยู่หลากหลายช่องทางหลายวิธี

จ่ายเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือหักบัญชีเงินฝากธนาคาร

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือหน่วยบริการ

 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven)
 • เคาน์เตอร์ CenPay Powered By บุญเติม
 • เคาน์เตอร์ บุญเติม Bill Payment
 • เคาน์เตอร์เทสโกโลตัส
 • จ่ายเป็นธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์

ล่าสุดตัวเลข ผู้ประกันตนมาตรา 39 เลือกวิธีการชำระเงินสมทบผ่านทุกช่องทางสะดวกที่สำนักงานประกันสังคมจัดไว้คอยให้บริการมีจำนวน 1,722,772 คน โดยผู้ประกันตนเลือกวิธีการจ่ายเงินสมทบมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ หักบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 869,454 คน รองลงมา อันดับที่ 2 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการ จำนวน 800,555 คน อันดับที่ 3 จ่ายเงินสมทบ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา จำนวน 52,763 คน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า การที่ผู้ประกันตนเลือกวิธีจ่ายเงินสมทบโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในระบบการจ่ายเงินสมทบ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สำนักงานประกันสังคมพร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อกับสำนักงานประกันสังคม โดยร่วมกับธนาคารฯ ในความตกลง มีขั้นตอนเพียงผู้ประกันตนยื่นหนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝากธนาคารที่ธนาคารสาขาที่เปิดบัญชีไว้ โดยผู้ประกันตนนำสำเนาหนังสือยินยอมฯ ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารได้รับรองลายมือชื่อแล้ว พร้อมแบบคำขอส่งเงินสมทบและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ประกันตน มายื่น ณ สำนักงานประกันสังคมที่ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนไว้

นายบุญสงค์ เลขาธิการ สปส. กล่าวย้ำถึงการส่งเงินสมทบของ ผู้ประกันตน ม.39 ว่า เนื่องจากธนาคารจะตัดบัญชีวันที่ 15 ของทุกเดือน ดังนั้น ขอให้ผู้ประกันตนนำเงินเข้าบัญชีให้เพียงพอ จำนวน 432 บาท และนำฝากก่อนวันที่ธนาคารจะตัดเงินในบัญชี และหากเดือนใด วันที่ 15 ตรงกับวันหยุดธนาคารจะเลื่อนหักบัญชีในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น”

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันผู้ประกันตน ม.39 สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจึงขอความร่วมมือผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เป็นปัจจุบัน เพื่อรับข้อความ SMS แจ้งการหักบัญชีเงินฝากธนาคารสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้