ชาดา ไทยเศรษฐ์ นักการเมืองชื่อดัง พรรคภูมิใจไทย กับทรัพย์สินสุดว้าว

6494
แชร์ข่าวนี้

ทำความรู้จัก “ชาดา ไทยเศรษฐ์” นักการเมืองชื่อดัง แห่งพรรคภูมิใจไทย กับทรัพย์สินที่มากมีระดับร้อยล้าน

ชาดา ไทยเศรษฐ์ ถือเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคภูมิใจไทยที่หลายคนรู้จักกันดี ครอบครัวของ “ชาดา” เป็นครอบครัวมุสลิมปาทาน ที่อพยพจากปากีสถาน ตั้งรกรากที่อุทัยธานีตั้งแต่รุ่นปู่ โดนปู่ของชาดาเป็นพอค้าเนื้อรายใหญ่ของอุทัยธานี แต่รุ่นพ่ออย่าง “เดชา ไทยเศรษฐ์” เป็นพ่อค้าซุง แต่หันมาค้าเนื้อ ส่งออกต่างประเทศ และขายเนื้อในจังหวัดอุทัยธานี

ชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็นนักการเมืองท้องถิ่น เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ต่อมาในปี 2543 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับพรรคถิ่นไทย และในการเลือกตั้งปี 2550 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี สังกัดพรรคชาติไทย และได้รับเลือกตั้งอีกสมัยในการเลือกตั้งปี 2554 สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา

ในระหว่างดำรงตำแหน่งสภาผู้แทนราษฎร ชาดา ไทยเศรษฐ์ ได้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎร และ กรรมาธิการงบประมาณปี 2561 ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 2

สำนักข่าวอิศรา และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เคยรายงานถึงบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี 2562 โดยพบว่า นายชาดา ไทยเศรษฐ์ แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562 ระบุสถานะว่า หย่า มีบุตร 7 ราย (ไม่บรรลุนิติภาวะ 4 ราย) มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 213,084,294 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • เงินสด 1.5 ล้านบาท
 • เงินฝาก 26 บัญชี 32,729,174 บาท
 • เงินลงทุน 3,096,000 บาท
  • Thai Food Network Tv,Inc. จำนวน 2 หมื่นหุ้น มูลค่า 3,096,000 บาท ได้มาเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2554 ระบุว่าเป็นของนายฟารุต ไทยเศรษฐ์ (บุตรชาย ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ในฐานะผู้จัดการมรดก
 • เงินให้กู้ยืม 3 รายการ 4 ล้านบาท
 • ที่ดิน 56 แปลง 36,219,120 บาท
  • มีโฉนด น.ส.3 ก 15 แปลง มีที่ดิน 6 แปลง โฉนดเลขที่ 24033, 4963, 5459, 5924, 5925, 5926 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี รวมเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 197 ตารางวา รวมมูลค่ารวม 8,364,000 บาท ติดภาระค้ำประกัน หจก.พันล้านการโยธา ด้วยวงเงิน 15 ล้านบาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 หลัง 14.3 ล้านบาท
 • รถยนต์ 13 คัน 9,530,000 บาท
 • สิทธิและสัมปทาน 11,350,000 บาท
 • ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 100,360,000 บาท
  • แจ้งครอบครองกระบือ 151 ตัว จำวันที่ได้มาไม่ได้ รวมมูลค่า 7,550,000 บาท
  • มีโค 1,044 ตัว จำวันที่ได้มาไม่ได้ รวมมูลค่า 52,200,000 บาท
  • มีพระเครื่อง 18 องค์ 14,980,000 บาท
  • ตะกุดหลวงพ่อเดิม, มีดหลวงพ่อเดิม 6 ดอก 6 เล่ม มูลค่า 1.3 แสนบาท สิงห์แกะงาช้าง
  • พระเครื่อง และตระกรุด 12 ชิ้น 5 แสนบาท
  • มีอาวุธปืน 10 กระบอก มีใบอนุญาต รวม 5 แสนบาท
  • กระเป๋าเดินทาง 11 ใบ รวม 1 ล้านบาท

แจ้งรายได้ต่อปี 19,802,500 บาท แบ่งเป็นดังนี้

 • เงินเดือน, เบี้ยประชุม 52,500 บาท
 • รายได้จากธุรกิจค้าโค-กระบือ 10 ล้านบาท
 • รายได้จากบริการรับจ้างเหมารถตู้ 5 แสนบาท
 • รายได้จากค้ากระบือชำแหละ 6 ล้านบาท
 • รายได้จากการทำไร่อ้อย 3,750,000 บาท

รายจ่ายต่อปี 7,650,000 บาท

 • เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 2 ล้านบาท
 • ค่าใช้จ่ายในการทำไร่อ้อย 3,250,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโค-กระบือ 2.4 ล้านบาท

ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3 ราย

 • มีค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1,080,000 บาท
 • ค่าเล่าเรียน 2 แสนบาท

ไม่มีหนี้สิน

นอกจากนี้ ยังพบว่า นายชาดา ไทยเศรษฐ์ เคยมีธุรกิจด้วย Sanook Money ได้ตรวจสอบข้อมูลจาก Creden Data ที่รวบรวมรายชื่อบริษัทของ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรของ Creden Data พบว่า นายชาดา ไทยเศรษฐ์ มีธุรกิจดังต่อไปนี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี.เอส.คอนเซ้าท์ แพลนนิ่ง ซัคเซส จดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2545 พบรายชื่อ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท แจ้งดำเนินธุรกิจประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านบริหาร พาณิชยกรรม ทุนจดทะเบียน 1.5 ล้านบาท ปัจจุบันสถานภาพกิจการเป็นร้างเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2555

บริษัท ฟุตบอลอุทัยธานีฟอเรสท์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2559 พบรายชื่อ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท แจ้งประกอบกิจการสโมสรฟุตบอล ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ปัจจุบันสถานกิจการเป็นเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2562

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :สำนักข่าวอิศรา

ภาพ :FB: chadauthai

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้