ผลโหวตนายกฯ ตรวจชื่อ 500 ส.ส. และ 250 ส.ว. ออกเสียงอย่างไร

6976
แชร์ข่าวนี้

ผลโหวตนายกฯ 13 ก.ค. 2566

ผลโหวตนายกฯ ตามพรรคการเมือง

 • ก้าวไกล
  • พิธา 151 (100%)
  • ไม่เห็นด้วย 0
  • งดออกเสียง 0
  • ไม่ลงมติ 0
 • เพื่อไทย
  • พิธา 141 (100%)
  • ไม่เห็นด้วย 0
  • งดออกเสียง 0
  • ไม่ลงมติ 0
 • ภูมิใจไทย
  • พิธา 0
  • ไม่เห็นด้วย 71 (98.59%)
  • งดออกเสียง 0
  • ไม่ลงมติ 1 (1.41%)
 • พลังประชารัฐ
  • พิธา 0
  • ไม่เห็นด้วย 40 (100%)
  • งดออกเสียง 0
  • ไม่ลงมติ 0
 • รวมไทยสร้างชาติ
  • พิธา 0
  • ไม่เห็นด้วย 36 (100%)
  • งดออกเสียง 0
  • ไม่ลงมติ 0
 • ประชาธิปัตย์
  • พิธา 0
  • ไม่เห็นด้วย 0
  • งดออกเสียง 25 (100%)
  • ไม่ลงมติ 0
 • ชาติไทยพัฒนา
  • พิธา 0
  • ไม่เห็นด้วย 0
  • งดออกเสียง 10 (100%)
  • ไม่ลงมติ 0
 • ประชาชาติ
  • พิธา 8 (88.89%)
  • ไม่เห็นด้วย 0
  • งดออกเสียง 1 (11.11%)
  • ไม่ลงมติ 0
 • ไทยสร้างไทย
  • พิธา 6 (100%)
  • ไม่เห็นด้วย 0
  • งดออกเสียง 0
  • ไม่ลงมติ 0
 • ชาติพัฒนากล้า
  • พิธา 0
  • ไม่เห็นด้วย 0
  • งดออกเสียง 2 (100%)
  • ไม่ลงมติ 0
 • เพื่อไทรวมพลัง
  • พิธา 2 (100%)
  • ไม่เห็นด้วย 0
  • งดออกเสียง 0
  • ไม่ลงมติ 0
 • เสรีรวมไทย
  • พิธา 1 (100%)
  • ไม่เห็นด้วย 0
  • งดออกเสียง 0
  • ไม่ลงมติ 0
 • ประชาธิปไตยใหม่
  • พิธา 0
  • ไม่เห็นด้วย 1 (100%)
  • งดออกเสียง 0
  • ไม่ลงมติ 0
 • ใหม่
  • พิธา 0
  • ไม่เห็นด้วย 0
  • งดออกเสียง 1 (100%)
  • ไม่ลงมติ 0
 • ท้องที่ไทย
  • พิธา 0
  • ไม่เห็นด้วย 1 (100%)
  • งดออกเสียง 0
  • ไม่ลงมติ 0
 • เป็นธรรม
  • พิธา 1 (100%)
  • ไม่เห็นด้วย 0
  • งดออกเสียง 0
  • ไม่ลงมติ 0
 • พลังสังคมใหม่
  • พิธา 1 (100%)
  • ไม่เห็นด้วย 0
  • งดออกเสียง 0
  • ไม่ลงมติ 0
 • ครูไทยเพื่อประชาชน
  • พิธา 0
  • ไม่เห็นด้วย 0
  • งดออกเสียง 1 (100%)
  • ไม่ลงมติ 0
 • ส.ว.
  • พิธา 13 (5.22%)
  • ไม่เห็นด้วย 34 (13.65%)
  • งดออกเสียง 159 (63.86%)
  • ไม่ลงมติ 43 (17.27%)

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้