“คุณากร” ยัน ก.เกษตรฯเดินหน้าปราบสินค้าเถื่อน

48
แชร์ข่าวนี้

นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรเถื่อน ว่า ภายใต้การบริหารของรัฐบาลที่นำโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตระหนักว่าที่ผ่านมาปัญหาสินค้าเถื่อนทั้ง เนื้อหมู เนื้อวัวและเนื้อแพะ เป็นปัญหาที่สร้างผลประทบให้กับเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ดังนั้นรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานทุกด้าน เร่งแก้ปัญหาสินค้าเถื่อนอย่างจริงจัง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการปศุสัตว์ในประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น

หลังจากที่กระทรวงเกษตรฯเดินหน้าการแก้ปัญหาหมูเถื่อนรวมทั้งขยายผลไปให้ถึงต้นตอการนำเข้า จนสามารถตรวจยึดหมูเถื่อนได้หลายแสนตัน หลังจากนี้จะเร่งแก้ปัญหาเนื้อวัวเถื่อน ที่มีการรายงานข่าวว่ามีบรรดาพ่อค้าหัวใสนำเข้าเนื้อวัวเถื่อน โดยไม่ผ่านด่านศุลกากร รวมทั้งการตรวจคัดกรองโรคปากเท้าเปื่อย สร้างความเสียหายให้กับตลาดเนื้อวัวไทยอย่างมาก ทั้งการจำหน่ายในประเทศและการส่งออกการเนื้อวัวในตลาดต่างประเทศ

นายคุณากร กล่าวด้วยว่า เพื่อแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืน ซึ่งพบว่าราคาโคเนื้อตกต่ำมากอยู่ที่ราคา 70 บาทต่อกิโลกรัมในขณะที่ราคาเนื้อหน้าเขียงกลับสูงถึง 300 บาท เพื่อยกระดับราคาเนื้อวัวในประเทศ กระทรวงเกษตรเชิญตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในประเทศไทยหารือในการแก้ปัญหา เพื่อเร่งการการส่งออกวัวไปตลาดจีน และตลาดต่างประเทศมากขึ้น โดยหารือพร้อมทั้งผู้นำเข้าจากจีน เปิดทางให้มีการร่วมกันทำงานของทั้งสองประเทศ ในการตรวจสอบวัวทุกตัวว่าปลอดโรค ก่อนส่งไปประเทศปลายทาง

รวมทั้งสนับสนุนชุดปฏิบัติการพิเศษพญานาคราชที่มีการจัดตั้งขึ้นมา เพื่อเป็นชุดปฏิบัติการหลักในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าภาคการเกษตรทุกชนิดและสินค้าภาคการเกษตรที่มีการตัดต่อพันธุกรรม (NGO) วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ปัญหาราคาสินค้าภาคการเกษตรตกต่ำ รวมถึงความปลอดภัยทางด้านอาหาร ซึ่งคณะทำงานมีอำนาจในการตรวจสอบสินค้าเกษตรทุกชนิด ป้องกันการนำเข้าสินค้าเกษตรหนีภาษีเข้ามาในราชอาณาจักร

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้