สาธารณสุขประกาศเพิ่มอีก 5 ประเทศ เป็นพื้นที่โรคติดต่ออันตรายเสี่ยงติดโควิด-19

 • 390 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้
 • 20
 •  
 •  
 •  
 •  
  20
  Shares

หลังจากเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งท้องที่นอกราชอาณาจักรดังกล่าวประกอบไปด้วย 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี, สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง), สาธารณรัฐอิตาลี และ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ได้มีการประกาศเพิ่ม 5 ประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตราย ดังต่อไปนี้

1. มาเลเซีย

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา

3. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

4. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

5. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (23 เม.ย. 63) เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตรายดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร และเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากสภาวการณ์ของโรคสงบลงหรือมีเหตุอันสมควร จะได้มีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตรายต่อไป


แชร์ข่าวนี้
 • 20
 •  
 •  
 •  
 •  
  20
  Shares