โพลมากกว่าครึ่งชม “บิ๊กตู่” ทำงานดี รัฐบาลทุ่มเทแก้โควิด ชอบมาตรการลดค่าไฟ

272
แชร์ข่าวนี้

ซูเปอร์โพล ประชาชน พอใจรัฐ แก้โควิด ชื่นชมนายกฯทำงานดีเยี่ยม ยกย่องแพทย์พยาบาล อสม. ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ชอบลดค่าไฟฟ้า แจกเงิน

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนามเรื่อง “อะไรโดนใจประชาชน ช่วงโควิด-19” จาก กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่ และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียล ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,358 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20 – 24 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 67.3 มองรัฐบาลทุ่มเททำงานค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุดเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ร้อยละ 32.7 ระบุค่อนข้างน้อย ถึง ไม่ทุ่มเทเลย

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงการทำงานของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อเปรียบเทียบกับ ผู้นำประเทศอื่น ๆ ในการรับรู้ของประชาชน พบว่า ร้อยละ 63.3 ระบุ นายกรัฐมนตรีของไทย ทำงานได้ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ขณะที่ร้อยละ 36.7 ระบุ ไม่ค่อยดี ดีน้อย ไม่ดีเลย อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึง อะไรโดนใจประชาชน แก้ปัญหาได้ดี ช่วงวิกฤตโควิด-19 ร้อยละ 70.8 ระบุ การดูแล
รักษา ฟื้นฟู ผู้ติดเชื้อของ แพทย์ พยาบาล และ อสม.,ร้อยละ 48.7 ระบุ การสนับสนุนการแพทย์ ของ กระทรวงสาธารณสุข และร้อยละ 8.5 ระบุ การทำงานช่วยเหลือประชาชนของ หน่วยกู้ภัย

นอกจากนี้ ในส่วนของเรื่องเศรษฐกิจที่โดนใจประชาชน ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ร้อยละ 53.8 ระบุ การลดค่าไฟฟ้า,ลดราคาน้ำมัน ของกระทรวงพลังงาน,ร้อยละ 44.6 ระบุ การแจกเงินของกระทรวงการคลัง และร้อยละ 37.8 การลดค่าไฟฟ้า น้ำประปา ของกระทรวงมหาดไทย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้