โปรดเกล้าฯ “พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร” นั่งอธิบดีดีเอสไอ

211
แชร์ข่าวนี้

โปรดเกล้าฯ “พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร” นั่งตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่ แทน พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง มีผลตั้งแต่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา

วันที่ 19 มิ.ย.63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง ประกาศ ณ วันที่ 17 มิ.ย.2563 ระบุว่า ด้วยกระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.2563 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.2563 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ในวันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกาศ ณ วันที่ 17 มิ.ย.2563 ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.2563 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สำหรับประวัติ พ.ต.ท.กรวัชร์ เกิดวันที่ 9 มี.ค.2504 จบการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีผลงานสำคัญหลายคดี เช่น คลี่คลายคดีจ้างวานฆ่า “กำนันยูร” สามารถจับกุม “กำนันเป๊าะ”, รื้อฟื้นคดีฆาตกรรมนายห้างทอง ธรรมะวัฒนะ, คณะทำงานสอบสวนการทุจริตของธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จำกัด (BBC)

เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรณีขบวนการนำรถยนต์ใช้แล้ว เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจดประกอบเป็นรถยนต์จากอุปกรณ์ชิ้นส่วนเก่า (ขบวนการรถจดประกอบ) และหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรณีการหายตัวไปของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน แกนนำชาวบ้านกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย (นายบิลลี่) ฯลฯ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้