นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารทั้งหมด 15 แบรนด์ อาทิ เซ็น (ZEN) มุฉะ บาย เซ็น อากะ (AKA) ดินส์ (Din’s) ออน เดอะ เทเบิล ตำมั่ว ลาวญวน...

อ.ส.ค.ดันสมาร์ทเอเย่นต์ ชิงนำตลาดนมในประเทศ เสริมแกร่งครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมเตรียมเข็นโปรดักส์ใหม่เพิ่มทางเลือกผู้บริโภค มั่นใจปี 63 ยอดขายทะลุ 11,130 ล้านบาท สวนกระแสเศรษฐกิจขาลง เมื่อวันที่ 15 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรางานว่า หลายวันที่ผ่านมา ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า ปี 2563 อ.ส.ค. ได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและรองรับสถานการณ์แข่งขันในอุตสาหกรรมนม ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ด้วยการเร่งปั้นสร้างสมาร์ทเอเย่นนมไทย-เดนมาร์ค...

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กำลังพิจารณาออกมาตรการชุดที่ 2 ให้ความช่วยเหลือประชาชนก่อนเป็นอันดับแรก รองลงมาถึงจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจาก มาตรการชุดที่ 1 ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว และสั่งการให้กระทรวงการคลัง ติดตามมาตรการ ชุดที่ 1 หลังจากที่ออกไปแล้ว เช่น การปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ การขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ การลดเงินต้นและอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น เพราะรัฐบาลกลัวเมื่อ ครม.อนุมัติไปแล้ว จะมีคนไม่ปฏิบัติตาม ทำให้มาตรการที่อนุมัติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย “ขณะนี้ยังไม่มีใครทราบว่าการแพร่ระบาดจะทวีความรุนแรงแค่ไหน และยาวนานแค่ไหน รัฐบาลจึงต้องเตรียมการเอาไว้พร้อม ซึ่งในอนาคตผลกระทบของโควิด-19 จะทำให้แรงงานตกงานมากขึ้น ที่สำคัญจะไม่ใช่เฉพาะแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังกระทบไปถึงภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและการส่งออก...

ไม่อยากเห็นการกักตุนจะเกิดปัญหาสินค้าหมดตลาดในเวลาที่ไม่สมควร – ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์กักตุนสินค้าของประชาชนภายหลังการร่วมประชุมที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญผู้ประกอบการ รวมทั้งสมาคมที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค รวมทั้งอาหาร เพื่อมาหารือที่กระทวงพาณิชย์ไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดถึงสถานการณ์ด้านการผลิต...

กลายเป็นประเด็นที่ทุกคนจับตามองสำหรับการขอรับเงินคืนประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ที่ ครม. ไฟเขียวให้เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจโลกและไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กระทรวงพลังงาน ก็ขานรับมาตรการดังกล่าวทันทีโดยให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พิจารณาหลักเกณฑ์การคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อนและผู้ประกอบกิจการชนาดเล็ก ร่วม 21.5 ล้านราย ภายใต้วงเงิน 30,000 ล้านบาท อย่างไร ล่าสุด กกพ. อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับการไฟฟ้าจำหน่าย (กฟน., PEA และ กฟส.)...

นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างและนายจ้างลดผลกระทบโควิด-19 ว่า กระทรวงแรงงานกำหนดให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน เหลือฝ่ายละ 4% จากเดิมที่กำหนดให้นำส่งฝ่ายละ 5% เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยลดภาระ นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ยังมีมาตรการอื่นๆ ที่เตรียมไว้ช่วยเหลือ ได้แก่ ตรวจสอบสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ให้แก่แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาด หากเป็นสมาชิกฯ มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากโรคระบาดที่ทางการของประเทศของประเทศนั้นๆ...

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตามอัตราที่ถูกจัดเก็บ 300 บาท, 2,000 บาท, 4,000 บาท และ 6,000 บาท ตามลำดับ เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ด้วยการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้แต่ละครัวเรือน ครอบคลุม 21.5 ล้านราย วงเงิน 30,000 ล้านบาท สามารถทยอยคืนได้ภายในเดือนมีนาคมนี้...

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบชุดมาตรการดูแลผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 1 รวม 12 มาตรการ เพื่อการดูแลทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ภายใต้หลักการที่ว่า เป็นมาตรการที่ทันการณ์ ตรงเป้าหมาย และเป็นมาตรการชั่วคราวตามความจำเป็น ประกอบด้วยมาตรการทางการเงินและมาตรการทางภาษี มาตรการทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเตรียมวงเงินไว้ 150,000 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำที่ 2% ระยะเวลา 2...

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ที่ให้ความสำคัญในการดำเนินการจ้างแรงงานในพื้นที่มาร่วมดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งในส่วนของกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยแบ่งการจ้างงานออกเป็น 2 ลักษณะงาน ดังนี้ งานบำรุงปกติบนสายทางและงานภายในสำนักงาน ประกอบด้วย งานปะซ่อมหลุมบ่อ ตัดหญ้าข้างทาง ทำความสะอาดรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ปรับปรุงอุปกรณ์จราจรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี งานธุรการ งานจัดซื้อจัดจ้าง และงานด้านวิศวกรรม โดยครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน...

เว็บไซต์สำนักข่าวไทย รายงานถึงหลักเกณฑ์การคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุถึงการคืนเงินประกันมิเตอร์สำหรับประชาชน และผู้ประกอบการขนาดเล็กรวม 30,000 ล้านบาทนั้น ขณะนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) อยู่ระหว่างการหารือกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ถึงรูปแบบและรายละเอียดในการคืนเงิน โดยเงินที่ได้คืนนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ กฟน. และ กฟภ. จะดูถึงปัญหาภาระการติดหนี้ค่าไฟฟ้าด้วย เพราะเกี่ยวข้องกับเจ้าของมิเตอร์ถึง 21.5 ล้านราย ถ้าใครติดหนี้ค่าไฟฟ้า 3-6...