นายกฯกล่าวคำปราศรัยวันต่อต้านยาเสพติดโลก

160
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวคำปราศรัย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศได้ตระหนักถึงภัยคุกคาม ปัญหายาเสพติดที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 ถึงปัจจุบัน รัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามมติที่ประชุมสหประชาชาติ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด แนวใหม่ มุ่งเน้นลงโทษทางอาญาและยึดทรัพย์สินผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด โดยด้านการปราบปรามยาเสพติดได้นำเทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่มาช่วยในการสืบสวนสอบสวน ตลอดจนอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ล้ำหน้ากว่าผู้ค้ายาเสพติด ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานด้านการบำบัดรักษาผู้เสพ ให้ถือว่าผู้เสพเป็นเหยื่อ เป็นผู้ป่วยต้องนำเข้าสู่การรักษา โดยนำชุมนุมเข้ามามีส่วนร่วม และต้องฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดรักษาสามารถดูแลตนเองต่อไปได้

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า ด้านการป้องกันยาเสพติด นอกจากป้องกันไม่ให้คนยุ่งเกี่ยวเสพยาเสพติดแล้ว ยังป้องกันไม่ให้คนมายุ่งเกี่ยวกับวงจรค้ายาเสพติด ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด บรรจุหลักสูตรของการศึกษาทุกระดับ รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชน การก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการนำแนวทางของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการทำโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อให้การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายนำพืชเสพติดมาวิจัยใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และพัฒนาต่อยอดเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป พร้อมขอบคุณคนไทย และทุกฝ่ายส่วน ที่ร่วมกันดูแลบ้านเมือง ให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด

ในโอกาสนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลอีกทั้งเดชะพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ประชาชนชาวไทยทุกคน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้