“นิกร”ค้านข้อเสนอก้าวไกล ใช้MMPคำนวณบัญชีรายชื่อ

326
แชร์ข่าวนี้

นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงข้อเรียกร้องของพรรคก้าวไกลที่ให้ใช้ระบบการคำนวณคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อ แบบ MMP หรือแบบสัดส่วนส่วนผสมมาใช้ว่า ไม่สามารถนำมาใช้ได้ เพราะในรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2564 กำหนดข้อความที่ชัดเจนถึงการคิดคำนวณคะแนนที่ระบุว่าต้องเป็นคะแนนสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับคะแนนรวม ซึ่งเป็นการคิดคะแนนแบบทางตรง ส่วนแบบ MMP เป็นแบบคะแนนโดยอ้อม จึงถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ

นายนิกร ยังกล่าวถึงร่างกฎหมายลูกว่าด้วยเลือกตั้งส.ส. พ.ศ… ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดรับฟังความเห็นว่า เนื้อหาดังกล่าวยึดของปี 2554แต่ได้ปรับส่วนที่เป็นปัญหา คือ กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 5% ที่ปิดกั้นพรรคเล็ก และใช้วิธีคำนวณที่นำคะแนนทุกพรรครวมกันเพื่อหาค่าเฉลี่ย คะแนน ต่อส.ส.บัญชีรายชื่อ1 คน เบื้องต้น ส.ส. 1 คนต้องได้คะแนน 3.8 แสนคะแนน ส่วนกรณีที่ยังได้ส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ครบ100 คน ให้นำเศษคะแนนของพรรคที่คำนวณได้มาจัดสรรให้ครบ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้