แม่อายฝนตกหนักน้ำหลากท่วมแล้ว 3 หมู่บ้าน

294
แชร์ข่าวนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอำเภอแม่อาย รายงานผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่อาย ช่วงวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 ว่า จากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ได้รับความเสียหาย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 9 ตำบลมะลิกา เกิดน้ำหลากเข้าเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร มีบ้านเรืนที่ได้รับความเสียหาย 25 หลัง พื้นที่ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 ตำบลแม่อาย เกิดน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 55 หลัง

ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อยู่ระหว่างสำรวจและตรวจสอบความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปแล้ว

ด้าน ว่าที่ร้อยโท สายรุ้ง กลุ่นเขียว ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ ลงนามหนังสือถึงอำเภอแม่อาย ว่ากรมทรัพยากรน้ำ โดย ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้รับรายงานปริมาณน้ำฝนจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่บ้านโป้งไฮ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.30 น. ปริมาณน้ำฝน 12 ชั่วโมง เท่ากับ 109.5 มิลลิเมตร (สัญญาณสีเหลือง)

ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำในหมู่บ้านท้ายน้ำแม่ฝาง และจากการตรวจสอบเรดาร์ตรวจอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ยังมีเมฆฝนปกคลุม และฝนตกอย่างต่อเนื่องส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ขอแจ้งข้อมูลปริมาณน้ำฝนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เพื่อประกอบการแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้