“ไชยา” อัดรัฐทำงบฯ สร้างภาระประชาชน -10ปี ซื้ออาวุธ4.5 แสนล้านล้าน

144
แชร์ข่าวนี้

นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ว่า รัฐบาลจัดทำงบประมาณที่สร้างภาระให้ประชาชน

โดยเฉพาะแผนการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ กว่า 4.5 แสนล้านล้านบาท ในระยะ 10 ปี นอกจากนั้น ยังพบการจัดสรรงบบูรณาการที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถวัดความสำเร็จในแต่ละโครงการ ทำให้การทำงานบูรณาการเป็นเพียงคำพูด ขาดการบูรณาการที่แท้จริง

ซึ่งเป็นการซ่อนเงื่อนงบประมาณ ส่วนงบลงทุนที่แท้จริงมีเพียง 15.46% ต่ำกว่าเป็นจริง ทั้งที่ควรให้เพิ่ม เพื่อเกิดการสร้างงาน กระตุ้นการใช้จ่ายเงิน ในระบบเศรษฐกิจ การจัดทำงบประมาณครั้งนี้ไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน

แม้รัฐบาลจะประมาณการรายได้จากภาษี 2.49ล้านล้านบาท แต่ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมาการจัดเก็บไม่ตรงเป้าหมาย ทำให้รัฐบาลต้องกู้เงินเพื่อชดเชยรายจ่ายที่สูงกว่ารายรับ สร้างภาระงบประมาณที่ต้องตั้งจ่ายคืนรายการชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย

ซึ่งมีผลต่อการทำงบประมาณในปีต่อไป ทำให้หนี้สาธารณะสะสมสูงขึ้นทุกปี ทั้งนี้ในปี 2566 ไม่พบการตั้งเงินเพื่อใช้หนี้ แต่หากรัฐบาลขาดเงินสดในมือและจัดเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้า เชื่อว่า จะใช้วิธีกู้เงินอีก 5 หมื่นล้านบาท

สำหรับงบกลาง ที่ผ่านมา พบว่า มีความผิดปกติ ตรวจสอบไม่ได้ อีกทั้งเหมือนกับใช้ เพื่อการเมือง ทั้งนี้ ตนฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาฯ ได้รับเรื่องตรวจสอบว่า ใช้งบกลาง ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้งที่ควรจัดสรรให้เป็นงบปกติของกระทรวงคือ กระทรวงอุดมการณ์ศึกษาวิจัยและนวัตกรรม (อว.) เบื้องต้น พบว่า มีกระบวนการศึกษาจากการหาผลประโยชน์ ตนรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบ

ทั้งนี้ สมัยก่อนคนหาเช้ากินค่ำ แต่ปัจจุบัน หาเช้ากินไม่ถึงค่ำ ดังนั้น การใช้งบเพื่อประโยชน์สูงสุดและเข้าถึงความเดือดร้อนประชาชน มีทางเดียว คือเลือกเปลี่ยนรัฐบาลง่ายที่สุด เพราะตนและประชาชนทนไม่ได้กับความยากลำบากกับรัฐบาลปัจจุบันหมดเวลาของรัฐบาลลุงตู่แล้ว

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้