ครม.ไฟเขียวมาตรการค่าครองชีพ 3ด. ตรึงก๊าซ, ดีเซล35บ.

149
แชร์ข่าวนี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมอนุมัติมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์พลังงาน โดยเห็นชอบขยายมาตร การช่วยประชาชนไปอีก 3 เดือน กรกฎาคมถึงกันยายน

 

ทั้งการลดราคาก๊าซ LPG ตรึงราคา NGV ตรึงราคาดีเซล 35 บาทต่อลิตร และขอความร่วมมือผู้ประกอบการคงค่าการตลาด 1.40 บาทต่อลิตร พร้อมนำส่งกำไรจากค่าการกลั่นส่งเข้ากองทุนน้ำมัน ซึ่งกระทรวงพลังงานกำ ลังเร่งดำเนินการดูข้อกฎหมายว่าจะดำเนินการอย่างไร

 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบต่อโครงการเราเที่ยวด้วยกันระยะที่ 4 โดยเพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ์ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ์ในรอบนี้ และสิ้นสุดเดือนตุลาคม 2565 ลดค่าโรงแรมที่พักร้อยละ 40 ของราคาห้องต่อคืนแต่ไม่เกิน 3,000 บาท ไม่เกิน 10 คืน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้น

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ ยังเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ช่วยประชาสัมพันธ์มติศบค.ในการยกเลิก Thailand Pass สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เพราะเชื่อว่าหลังจากนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจะเดินทางเข้าเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

 

อย่างไรก็ตาม การสวมหน้ากากอนามัยยังคงเป็นข้อแนะนำในการดูแลตัวเอง จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระมัดระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาว

 

ส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน นายกรัฐมนตรีได้มีการเตรียมการที่จะมอบให้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือ สมช. เตรียมหารือเรื่องความมั่นคงทางด้านพลังงาน และอาหารเพื่อเป็นการเตรียมแผนเผชิญเหตุ ซึ่งถือเป็นประเด็นที่สำคัญของไทยและโลก หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้นได้คลี่คลายลง จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน

 

ส่วนมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้และการแก้ไขปัญหาความยากจน นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ช่วยกันสร้างความรับรู้ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนลูกหนี้ รวมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สิน ซึ่งทางกระทรวงยุติธรรม ได้มีการเดินทางไปทำกิจกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินประชาชนกว่า 30 จังหวัดแล้ว ซึ่งประชาชนก็ได้ให้การตอบรับ และเชิญชวนให้ประชาชนได้ เข้าโครงการดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการสร้างความเป็นธรรม ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ ยังได้ตอบคำถามแทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถึงความเห็นหลังกรรมาธิการเคาะกฎหมายลูกคุมกัญชาเสรีให้ปลุกได้บ้านละไม่เกิน 10 ต้น และหากปลูกเพื่อการพาณิชย์ธุรกิจขนาดเล็กไม่เกิน 5 ไร่ ต้องให้ผลตอบแทนกับภาครัฐมากขึ้นนั้น นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติกัญชาอยู่ในชั้นกรรมาธิการ เชื่อว่าทางกรรมาธิการได้ช่วยกันพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศที่สอดคล้องกับ ร่าง พ.ร.บ.ที่กำลังพิจารณาแล้ว

 

นอกจากนี้นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่21 มิถุนายน 2565 ว่า ครม.เห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีนักแสดงชาวต่างชาติที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อเป็นการดึงดูดให้เกิดการลงทุนถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยเพิ่มขึ้น และส่งเสริม Soft Power ไทย ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล ปัจจุบันประเทศมีรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยเพิ่มขึ้นและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

 

โดยในช่วงปี 2560 – 2564 มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 3,500 ล้านบาทต่อปี เฉพาะปี 2564 สร้างรายได้ประมาณ 5,007 ล้านบาท ที่ผ่านมา ไทยมีมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ในรูปแบบการคืนเงิน หรือ Cash Rebate สูงสุดร้อยละ 15-20 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในไทย และจำกัดเพดานการคืนเงินไม่เกิน 75 ล้านบาท แต่ยังมีข้อจำกัดด้านภาษีที่กำหนดให้นักแสดงชาวต่างชาติที่เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในไทย

 

โดยที่นักแสดงต่างชาติมีหน้าที่เสียภาษีในประเทศของตัวนักแสดงด้วย จึงอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยได้ ทำให้คาดการณ์ว่า ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ ไทยจะมีรายได้จากการลงทุนถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยเฉลี่ยปีละ3,500 ล้านบาท รวมรายได้ 5 ปี ประมาณ 17,500 ล้านบาท แต่จะสูญเสียรายได้จากมาตรการยกเว้นภาษีนักแสดงต่างชาติประมาณ 71.75 ล้านบาท

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้