นายกฯ PR จำหน่ายดอกมะลิเนื่องในโอกาสวันแม่

172
แชร์ข่าวนี้

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นางเพ็ญพักตร์ สีทอง ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิ และคณะ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2565 โดยนายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงการดำเนินงานของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ และการจำหน่ายดอกมะลิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงาน “วันแม่แห่งชาติ” และได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2565 ด้วย

สำหรับสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน โดยได้จัดทำ “ดอกมะลิ” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่และจำหน่ายในหลากหลายรูปแบบ โดยเงินรายได้จากการจำหน่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้