ปภ.รายงานยังมีสถานการณ์น้ำท่วม 21 จังหวัด

200
แชร์ข่าวนี้

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 21 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ลพบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม นครนายก ปราจีนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ รวม 83 อำเภอ 652 ตำบล 4,426 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 265,739 ครัวเรือน สถานการณ์ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งระบายน้ำเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ภัย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้