4 คนไทยกลับจากต่างประเทศ กักตัวที่กองทัพเรือสัตหีบ พบติดเชื้อโควิด-19

171
แชร์ข่าวนี้

กองทัพเรือ และ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นำกลุ่มคนไทยที่อยู่เฝ้าระวังอาการ ในพื้นที่อาคารรับรองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จำนวน 273 คน ที่ผ่านการเฝ้าระวังอาการครบ 14 วัน และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปลอดจากเชื้อโควิด-19 จากผู้เฝ้าระวัง 284 คน ซึ่งมี 11 คน ที่ไม่สามารถกลับได้ โดยมีการตรวจพบเชื้อ 4 คน อยู่ในข่าย PUI 2 คน  ทีมแพทย์จึงนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และอีก 5 คน ที่สัมผัสใกล้ชิด ยังคงอยู่เฝ้าสังเกตอาการที่อาคารรับรองสัตหีบต่อ

สำหรับ 273 คน ได้เดินทางกลับภูมิลำเนา โดยกรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จัดรถบัสปรับอากาศ 12 คัน  และรถตู้ 3 คัน นำผู้เฝ้าระวังส่งถึงภูมิลำเนาของแต่ละคน ซึ่งจะจอดส่งบริเวณศาลากลางของแต่ละจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขของแต่ละพื้นที่ จะรับช่วงดูแลต่อไป

หลังจากที่กลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับมาจาก 17 ประเทศพื้นที่เสี่ยง จำนวน 284 คน เดินทางมาเข้าพักเฝ้าระวังอาการที่อาคารรับรองสัตหีบ ช่วงคืนวันที่ 3 เม.ย. จนถึงช่วงเช้าวันที่ 4 เม.ย.63 นั้น ตลอดเวลาของการอยู่เฝ้าระวังอาการ 14 วัน เจ้าหน้าที่จากทุกส่วน ของกองทัพเรือ และกระทรวงสาธารณสุข ได้ดูแลสุขภาพ ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับทุกกลุ่มที่ผ่านมา ซึ่งผู้ที่พักเฝ้าระวังอาการ จะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ทุกคน

นับได้ว่าการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังฯ แบบ State Quarantine ที่อาคารรับรองสัตหีบนี้ ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทีมบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของกองทัพเรือ ซึ่งมีการตรวจในทุก ๆ วัน และยังมีการคัดกรองเข้มข้นก่อนครบกำหนดกลับด้วย ในการตรวจพบผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19ในครั้งนี้ ทั้งจากผู้ที่มีอาการไข้ ไม่สบาย และจากการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นทั้งหมดก่อนกลับออกไป ทำให้เห็นได้ว่า ระบบ State Quarantine  นี้ มีส่วนทำให้ไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ไปสู่ชุมชน หรือพื้นที่ต่างๆ ต่อไปอย่างได้ผลสูงสุด ในส่วนผู้ไม่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มคนข้างต้น ตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย จะได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านพร้อมใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่า ปลอดเชื้อโควิด-19 และได้เข้าสู่กระบวนการกักตัวครบตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อย สร้างความมั่นใจให้สังคมและคนใกล้ชิดต่อไป


แชร์ข่าวนี้